Privacy Statement Vagus BV (h.o.d.n. OsteosOnline)

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze patiënten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

Vagus BV (h.o.d.n. OsteosOnline)
Binnenhof 13
4871 BR Etten-Leur

Kamer van Koophandel: 636702232.

Privacybeleid

Wij, als OsteosOnline zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze patiënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van het OsteosOnline en door gebruik te maken van de diensten die OsteosOnline aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van het OsteosOnline.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je goed te kunnen helpen zijn je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en medische informatie.

Doeleinden van verwerking gegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele gegevens van je te verwerken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden:

• Verwerken van gegevens van (toekomstige) patiënten teneinde het zorgvuldig beheren van de agenda van zowel patiënt als het OsteosOnline, het patiëntendossier en de facturatie.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt het OsteosOnline je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto.

Bewaringstermijn

Het OsteosOnline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Overeenkomstig de Wet Op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst mag het medische dossier niet langer dan 15 jaar bewaard worden uitzonderingen (goed hulpverlenerschap, wettelijke plicht, verzoek van patiënt, belang van derden,…) daargelaten…

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen onder bepaalde voorwaarden zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Hiervoor dien je contact op te nemen met het OsteosOnline, dit kan via info@vagus.nl

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft het OsteosOnline beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze patiënten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft het OsteosOnline maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Cookiebeleid

Bij het gebruiken van de website kunnen cookies op je computer of andere devices worden opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Onderstaande cookies worden gebruikt door het OsteosOnline:

• Google Analytics: Hiermee analyseert het OsteosOnline de website.

Wijziging privacy statement.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.